Wiadomości branżowe

Siła firmy to jej marka i pracownicy

Marki generują dzisiaj ponad 60 proc. przychodów firm na całym świcie. Dzięki nim korporacje zdobywają zaufanie nowych klientów, ale są w stanie przetrwać niejeden kryzys. Jak stworzyć efektywną markę? Przepis na sukces

Marki generują dzisiaj ponad 60 proc. przychodów firm na całym świcie. Dzięki nim korporacje zdobywają zaufanie nowych klientów, ale są w stanie przetrwać niejeden kryzys. Jak stworzyć efektywną markę? Przepis na sukces opublikowany w październikowym dodatku do magazynu Harvard Business Review Polska to: zrównoważony stosunek do zarządzania marką i zaangażowanie klientów oraz pracowników w proces jej budowania.

Współczesna marka to element transakcji dokonywany w umysłach konsumentów. Jest  doceniana, ponieważ pozwala na minimalizowanie ryzyka związanego z zakupem nieznanego produktu. Jak pokazują badania opublikowane w dodatku „Strategia Marek 2010” dołączonym do październikowego numeru Harvard Business Review Polska, marka jest elementem który generuje dziś aż 2/3 wartości firm i korporacji. W latach pięćdziesiątych było to zaledwie 10 proc.

Ogromny wpływ na umocnienie pozycji marki we współczesnej gospodarce miał rozwój Internetu i mediów społecznościowych, które dały konsumentom narzędzia umożliwiające szybkie porównywanie produktów, usług oraz ich cen. – Internet spełnił rolę oczyszczającą przestrzeń marketingową – spowodował, że marki, które nie realizowały zawartej w nich obietnicy, zaczęły być szybciej eliminowane z rynku – przyznaje prof. Leslie de Chernatony, autorytet w dziedzinie kreowania marek. De Chernatony w dodatku „Strategia Marek 2010” zwraca również uwagę, na rolę jaką w tworzeniu silnej marki odgrywają nie tylko konsumenci, ale również zaangażowani pracownicy.- Obietnica marki nie może być w pełni realizowana, jeśli zespół nie rozumie, co ona oznacza, nie jest w pełni zaangażowany w jej realizację, a jego wartości odbiegają od wartości wpisanych w markę – wyjaśnia de Chernatony i wskazuje na cztery warunki, które muszą być spełnione, aby pracownicy chętniej angażowali się w budowę marki. Należą do nich:

  • Stworzenie porywającej wizji marki, która pozwoli pracownikom identyfikować się z nią,
  • Inspiracja pracowników przez menedżerów, włącznie pracowników w projekty
    i dziękowanie im za wysiłek,
  • Odpowiednia kultura organizacyjna, łącząca zatrudnionych w korporacji wokół marki,
  • Zaangażowane pracowników w proces budowy marki, włączenie w proces podejmowania decyzji i obarczenie większą odpowiedzialnością.
A to już wiesz?  Sposoby na biznes odpowiedzialny społecznie

Odpowiednie zarządzanie marką pozwoli firmom nie tylko przetrwać liczne zawirowania i kryzysy, ale również czerpać realne zyski z siły, jaka w marce drzemie. Temu, jak tego dokonać oraz jak dzielić się zarządzaniem marką ze społecznościami z pożytkiem dla organizacji i jak sprawić, by proces ten był uporządkowany i skuteczny poświęcony jest cały dodatek „Strategia Marek 2010” dołączony do październikowego Harvard Business Review Polska.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy